Bovital

FAYDALI BİLGİLER

Anasayfa / Faydalı Bilgiler / Vitamin ve Minerallar

Vitamin ve Minerallar

Kalsiyum (Ca)
 • Sütün bileşimine girer
 • İskelet dokunun oluşumunda etkİlidir, büyümeyi teşvik eder,
 • Sinir dokusu impulslarının taşınmasında
 • Kas hareketlerinin sağlanmasında
 • Kanın pıhtılaşmasında etkilidir..
 • Kemik dokuda Fosfor ile birlikte bulunur
 • Enzimatik reaksiyonların devamlılığına katkıda bulunur.
Fosfor (P)
 • Önemli kısmı kemik dokuda ve dişlerde bulunur
 • Kemiklerde Kalsiyum ile birlikte bulunur.
 • Vücuttaki tüm hücrelerde bulunur
 • Hücrelerde enerji yapımına katkıda bulunur.
 • Kan ve diğer vücut sıvılarının asit-baz dengesinin korunmasında etkilidir
 • Hücre içi ve hücre duvarı bileşenlerine dahil olur
Kobalt (Co)
 • Rumen mikroorganizmaları tarafından B-12 Vitaminin sentezlenmesinde kullanılır.
 • Esikliğinde kaba kıl örtüsü, dengesizlik hali, kızgınlıkların aksaması, yavru atma gibi sorunlar oluşabilir.
Bakır (Cu)
 • Enzim sistemlerinin bileşenidir.
 • Eksikliğinde kansızlık, kıl örtüsü pigmentasyon eksikliği, lezyonlar şekillenir.
Demir (Fe)
 • Kaslardaki miyoglobin, kandaki hemoglobin için gereklidir.
 • Enzimlerin bileşenidir.
 • Eksikliğinde kansızlık görülür.
Iyot (I)
 • Büyüme, üreme ve laktasyon gibi bazal metabolizmaların düzenlenmesinde görev alana trioid bezinden salgılanan tiroksinin bileşenidir.
 • Anaç hayvandaki yetersizliğinde yavrularda (buzağı) Guatr hastalığı şekillenir.
Mangan (Mn)
 • Kemik matriksinin bir bileşenidir. Vücuttaki denge mekanizmasının devamlılığında etkilidir.
 • Yağ ve Karbonhidrat metabolizmasında rolü vardır.
Selenyum (Se)
 • Vitamin-E ile birlikte antioksidan olarak görev yapar.
 • Eksikliğinde buzağılarda Beyaz Kas Hastalığı oluşur. Yetişken dişi sığırlarda üreme problemleri görülür.
Çinko (Zn)
 • Özellikle Karbonhidrat mekanizmasında görev yapan enzimlerin bileşenidir, deri, tırnak ve ayak dokudaki keratin proteinin sentezlenmesinde görev alır.
 • Eksikliğinde, büyümede gerileme, cücelik, yaraların iyileşmesinde gecikmeler, iştahsızlık, kaba-karışık deri örtüsü, ikincil cinsiyet karakterlerinde baskılanma gözlenir.
Vitamin-A
 • Görme yeteneğinin gelişimi, kemik gelişimi, üreme becerilerinin gelişimi için gereklidir.
 • Eksiliğinde üreme bozuklukları, körlük, zayıflama, ishal ve sinirlilik hali gözlenir.
Vitamin-D
 • Sağmal İnkelerde Hipokalseminin gelişimini önler
 • Eksikliğinde Raşitizm, Osteomalasia, Osteoporosis gibi kemiksel rahatsızlıklar oluşur.
Vitamin-E
 • Selenyum ile birlikte Antioksidan görevi görür.
 • Eksikliğinde buzağılarda Beyaz Kas Hastalığı oluşur. Yetişken sığırlarda üreme problemleri görülür.
Canlı ve İnaktif Maya
 • İşkembe içerisindeki selülozu sindiren bakterilerin gelişimini uyarır
 • İşkembe ortamının stabizasyonunu sağlar
Biotin
 • Sığırlarda topallık ve ayak lezyonlarının gelişiminin önlenmeisnde etkilidir.
Niacin
 • Karaciğerin desteklenmesinde önemlidir, süt verimini iyileştirir.
Vitamin-B1
 • Birçok enerji metabolizmasında önemli bir ko-enzim olarak görev yapar.
Organik formda olanlarının vücutta kullanılabilirliği daha yüksektir, daha çabuk ve yüksek miktarda emilip kullanılırlar.